Zakres działalności

Zakres działalności

Odszkodowania

– odszkodowania za szkody majątkowe, w tym szkody będące skutkiem wypadków komunikacyjnych
– odszkodowania za szkody na osobie z tytułu uszkodzenia ciała
– odszkodowania z tytułu utraty zdrowia lub śmierci osoby bliskiej
– zadośćuczynienie za ból i cierpienie z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia
– odszkodowania z tytułu szkód rolniczych
– odszkodowania za błędy medyczne
– odszkodowania za wypadki przy pracy
– odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z umów pożyczki, kupna – sprzedaży, najmu i dzierżawy, zlecenia, świadczenia usług, a także o dzieło i inne

Sprawy spadkowe

– stwierdzenie nabycia spadku
– złożenie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz o uchylnie się od – skutków niezłożenia takiego oświadczenia przez spadkobiercę
– dział spadku
– zachowek
– spis inwentarza

Sprawy rodzinne

– rozwód
– separację
– ustalenie ojcostwa
– zaprzeczenie ojcostwa
– alimenty
– powierzenie władzy rodzicielskiej
– zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej
– podział majątku dorobkowego
– rozliczenie konkubinatu

Inne sprawy cywilne

– prawa rzeczowego , w tym o: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochronę własności, ochronę posiadania
– służebności, w tym służebności przesyłu oraz odszkodowawcze, za bezumowne korzystanie ze służebności przez przedsiębiorstwa
– sprawy związane z własnością lokali i należnościami wspólnot mieszkaniowych

Prowadzę sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym:

– zakładanie spółek prawa handlowego,
– kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych,
– sporządzanie projektów umów,
– opracowywanie opinii prawnych,
– rozwiązywanie i rozliczanie spółek cywilnych,
– sprawy o zapłatę przeciwko klientom i kontrahentom,
– rejestracja w KRS.
Minimum 6 characters