§ Rozwody

§ Rozwody


breakup-908714_1280Wyznaję zasadę, że adwokat od rozwodów ma dystans, a jednocześnie jest oparciem. Pomagam, skupiając całą uwagę na Twoim problemie i na znalezieniu odpowiednich rozwiązań. Jestem zawsze po stronie mojego klienta – po Twojej stronie.  Wyjaśnię, rozważającym rozwód małżonkom, przebieg procedury rozwodowej, wskażę jakie kwestie będą przez sąd rozstrzygane, ponadto omówię najistotniejsze zagadnienia dotyczące m.in. władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, wspólnego mieszkania, alimentów i wreszcie wspólnego majątku.

Na czym polega pomoc adwokata od rozwodów?

  1. Konsultacja lub też spotkanie, na którym wyjaśnię specyfikę postępowania w sprawach rozwodowych, omówię sytuację, zaproponuję strategię działania.
  2. Negocjacje, które często małżonkowie prowadzą we własnym zakresie, jak i te, które  organizują adwokaci reprezentujący rozwodzące się strony. To najczęściej ostatni moment, kiedy można jeszcze cokolwiek ustalić na spokojnie.
  3. Przygotowanie dokumentów i dowodów.
  4. Reprezentacja przed sądem, w czasie których adwokat od rozwodów jest dla Klienta oparciem.

Zapraszam do zapoznania się z informacją o kancelarii i do skorzystania z moich usług.

Minimum 6 characters