Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw przyjmuje w odnowionej siedzibie

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw przyjmuje w odnowionej siedzibie

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw przyjmuje w odnowionej siedzibie

Obchodząca w tym roku 30-lecie działalności Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw ma już lepszą siedzibę i deklaruje większą aktywność.

– Zapraszamy do wyremontowanej siedziby przy ul. Kazimierzowskiej 72/74 w Warszawie, gdzie w lepszych warunkach można zapoznać się z możliwościami skorzystania z pomocy dla ofiar przestępstw – czytamy w najnowszym komunikacie Zarządu Fundacji.

Z pomocy Fundacji mogą korzystać osoby będące ofiarami przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu, które nie mają pieniędzy by walczyć o powrót do normalnego życia.
Celem Fundacji jest zmniejszenie szkód wyrządzonych pokrzywdzonym działalnością przestępczą. Według statutu pomoc polegać może na: częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków związanych z leczeniem, częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów pogrzebu ofiary przestępstwa. Możliwe jest również przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Przewodniczący Zarządu Fundacji sędzia Marek Czecharowski przypomina, że obecnie ofiary przestępstw mogą ubiegać się o państwową kompensatę z pośrednictwem sądów, ale podkreśla, że  w kierowanej przez niego Fundacji te procedury są znacznie bardziej elastyczne niż w państwowym funduszu, z którego pomoc udzielana jest za pośrednictwem sądów, a te muszą precyzyjnie przestrzegać przepisów i procedur.

Remont siedziby możliwy był dzięki wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest obecnie głównym fundatorem Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

źródło: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/fundacja-pomocy-ofiarom-przestepstw-przyjmuje-w-odnowionej-siedzibie
fot. Thinkstock

Tags: law, office

Ostatnie wpisy

Odpowiedz

Minimum 6 characters